(+45) 20 47 46 21 annekirstinebovbjerg@gmail.com

Frydlege/Joyful Playing

”Children need food and water to survive. To live they must play”

– Steven Gross, Playmaker Boston

På dette kursus får du en indføring i teorierne bag Neuroaffektive udviklingsforstyrrelser, som ses hos børn, der vokser op med stor modgang. Det kan være familier med misbrug og psykisk sygdom, relativ eller reel fattigdom, traumer og herunder sekundære traumer efter krig og katastrofer., etc. Flygtningebørn er nogle af de grupper der kan få enorm hjælp via en tidlig indsats med værktøjet Frydlege. Der demonstreres desuden konkrete lege. Manual tilbydes.

Formål:
Børn i familier med traumer eller alvorlige dysfunktioner og udviklingsskader har ofte en række alvorlige stresssymptomer og som følge heraf manglende affektregulering og/eller evne til affekt. Disse børn kan ofte opleves som værende voldsomme og uregulerede eller omvendt blokerede og triste. Dette påvirker på afgørende vis deres udvikling emotionelt, kognitivt, socialt(venskaber) samt evne til leg og siden indlæring.

Frydlege er en metode der giver voksne indsigt i hvordan de med enkle metoder kan aktivere barnets naturlige modstandskraft og evne til selv-healing gennem leg med andre, hvis de oplever:

  • Fællesskab
  • Glæde
  • Indre kontrol
  • Engagement
  • Sikkerhed/tryghed i legesituationen

Man tager dermed afsæt i at legen er barnets vigtigste virksomhedsfelt og læringsplatform. Derfor er legegrupper uden konkurrence den bedste strategi til at genopbygge barnets robusthed og selvsikkerhed samt evne til at fungere og trives med andre børn og voksne. Metoden er blandt andet udviklet og verificeret som effektiv psykosocial metode i USA ( Steven Gross. Life is Good Playmaker Boston) og NUSSA / Varde kommune.

Undervisningen veksler mellem teori, kliniske eksempler og aktivitet.

Ovenstående kursus kan udbygges med følgende kursusforløb med henblik på konkret implementering af metoden lokalt:

Kursusbeskrivelse 2×2 dage

Kontakt mig

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og jeg vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.